Chat with us, powered by LiveChat

Privacy

            เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจากทางบริษัทของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวคือนโยบายเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเมื่อคุณเข้าถึงบริการของเรา นโยบายจะบอกคุณเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนตัวที่คุณจะได้รับ และในส่วนที่กฎหมายคุ้มครองคุณ

            นอกเหนือจากความคุ้มครองทางด้านกฎหมายและความเป็นส่วนตัวนั้น ข้อมูลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ จะนำไปเพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการทั้งทางด้านระบบการใช้งาน และการดูแลทางด้านการเงิน

 

การตีความและคำจำกัดความเกี่ยวกับบริษัท

            บริษัทผู้ให้บริการเว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ UFA771 ให้บริการสำหรับลูกค้าในไทย ภายใต้แพลตฟอร์ม UFABET

การตีความ

            รูปแบบตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จะมีความหมายภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทดังต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายที่ใช้ในรูปแบบเดียวกันไม่ว่าจะอยู่รูปแบบของเอกพจน์ หรือ พหูพจน์ ก็ตาม

คำจำกัดความ

            วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท

 • บริษัท หมายถึง องค์กรธุรกิจ ที่ถูกจัดตั้งจากการรวบรวมปัจเจกบุคคล เพื่อก่อตั้งองค์กรธุรกิจสำหรับขายสินค้าหรือให้บริการ
 • บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยจะมีตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไป ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล เงื่อนไข และกฎระเบียบของทางบริษัทร่วมกัน
 • ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ถูกว่าจ้างให้ทำการดูแล อำนวยความสะดวก การให้บริการกับลูกค้า ในนามบริษัท
 • การบริการ หมายถึง เว็บไซต์ที่เปิดให้ใช้บริการสำหรับลูกค้า
 • เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ UFA771 พื้นที่สำหรับรวบรวมการบริการทุกรูปแบบเข้ามาไว้ในที่เดียวกัน ให้ลูกค้าสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้โดยตรง
 • บัญชี หมายถึง บัญชีเฉพาะที่ถูกจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัญชีธนาคาร ถูกนำข้อมูลมารวบรวมไว้ให้เป็น 1 บัญชีเพื่อทำการขอรหัสเข้าใช้งานภายในเว็บ (ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปเพื่อทำธุรกรรมอย่างอื่นได้ และอยู่ภายใต้การดูแลขั้นสูงของบริษัท)
 • เดิมพันออนไลน์ หมายถึง การพนันบนโลกออนไลน์ที่สามารถเดิมพันได้ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่ใช้ Internet ดำเนินการผ่านช่องทางเว็บไซต์ UFA771
 • ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าหรือยูสเซอร์ที่เข้ามาสมัครร่วมใช้งานเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ของเรา
 • ในไทย หมายถึง เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าชาวไทยโดยเฉพาะ มีเมนูภาษาไทยรองรับการใช้งานทุกระบบ
 • แพลตฟอร์ม คือ รูปแบบของหน้าเว็บไซต์ผู้ให้บริการ ซึ่งรูปแบบของแพลตฟอร์มก็คือ UFABET
 • UFABET คือ ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์

 

การรวบรวมข้อมูลและการนำมาใช้ของข้อมูลส่วนบุคคล

            ในการเปิดใช้บริการกับเรานั้น เราจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เพื่อใช้แทนตัวตนที่มีอยู่จริงของคุณ เพื่อให้ง่ายแก่การตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินรางวัล ป้องกันการแอบอ้างจากบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามที่มีความประสงค์ไม่หวังดีกับคุณ

ข้อมูลที่ใช้ดังต่อไปนี้ ไม่สามารถนำไปดำเนินธุรกรรมใดๆต่อได้ เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปที่สามารถให้ผู้อื่นรับรู้ได้โดยปกติ ดั่งเช่น การสั่งซื้อสินค้าจากโลกออนไลน์เป็นต้น

 • ชื่อและนามสกุลของผู้ขอใช้บริการ
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้มอบให้

 • เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงบริการและพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น
 • เพื่อใช้สำหรับจัดการบัญชีของผู้ขอใช้บริการ : สามารถให้คุณเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆของแพลตฟอร์ม UFABET ได้ และทางบริษัทสามารถให้คุณใช้บริการกับเราในฐานะลูกค้าของเราได้
 • ใช้สำหรับการปฏิบัติตามเงื่อนไข : สามารถให้คุณเข้าถึงหรือซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราได้ในเว็บไซต์ UFA771.com โดยตรง
 • ใช้สำหรับในการติดต่อคุณ : เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อคุณ ไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางอีเมล ข้อความ SMS โทรศัพท์ ในแอพพลิเคชั่นหรือในรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสารผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนจากทาง Line และข่าวสาร ผ่านข้อมูลที่คุณได้มอบไว้ให้เรา และรวมไปถึงการอัพเดทความปลอดภัยต่างๆ ที่ต้องใช้ข้อมูลการติดต่อนี้ร่วมด้วย
 • เพื่อให้คุณได้รับข้อเสนอพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เราสามารถแจ้งให้คุณรับรู้ได้ผ่านข้อมูลที่คุณได้มอบให้เรา
 • เข้าถึงการจัดการคำขอของคุณ : เพื่อให้คุณสามารถส่งคำขอต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญหรือการเข้าใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่าง
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น : ทางบริษัทอาจจะได้นำข้อมูลบางส่วนมาปรับใช้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ แนวโน้มการใช้งานของลูกค้า การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดที่อาจจะส่งผลดีกับลูกค้า และถูกนำไปพิจารณาเพิ่มโปรโมชั่นบางอย่างเพื่อให้คุณได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราในราคาที่ถูกลง และมีการสนับสนุนการเดิมพันจากทางเราได้มากขึ้น

 

ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

            บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรานั้นจะไม่กล่าวถึงบุคคลใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี ทางบริษัทจะไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มคนเหล่านี้ไว้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะสามารถระบุตัวตนตัวเองได้ก็ตาม หรือหากผู้ปกครองท่านใดได้ตรวจพบการกระทำเหล่านี้ของบุตรหลาน เช่น การนำข้อมูลของผู้ปกครองมาสมัครโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากทางผู้ปกครอง ผู้ปกครองสามารถติดต่อมาหาเราได้ตลอดเวลาเพื่อขอทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ออกจากเซิฟเวอร์ของเรา

ลิงก์ที่ถูกลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช้ UFA771.com

            อาจมีบริการหรือบางผลิตภัณฑ์ของเรา ที่อาจมีการลิงก์ที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่น หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โดยที่ไม่ได้ถูกดำเนินการจากทางเรา เราอยากให้ลูกค้าทุกท่านตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ว่ามาจากทาง UFA771.com ของเราอย่างถูกต้องไหม

            ถ้าหากมีการใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากทางบุคคลที่สาม โดยที่ลูกค้าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้น เราไม่ขอรับผิดชอบตามเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามกฎระเบียบของ UFABET

            เหตุเพราะในโลกออนไลน์มีการแอบอ้างเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้คุณได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนการเข้าใช้บริการกับทางเว็บเราทุกครั้ง ด้วยความปรารถนาดีจาก UFA771.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการดำเนินการให้บริการ อาจจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านช่องทางต่างๆ ที่คุณได้มอบข้อมูลการติดต่อไว้ให้เรา

            เราจะแจ้งให้คุณทราบ ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงสำคัญ กฎเกี่ยวกับการบริการ การอัปเดตต่างๆ ผ่านช่องทางอีเมลหรือข้อมูลการติดต่อของคุณ

            โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ เพื่อคุณภาพในการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเอง การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลเมื่อมีโพสต์ผ่านทางหน้านี้